Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

ČSSD - současnost, budoucnost...

23.11.2010

ČSSD je nejsilnější opoziční stranou a po volbách zažívá zajímavé období. Nechci se věnovat jejímu opozičnímu působení, ale právě tomu, co pro ni volby znamenaly, jakou tuto stranu do budoucna chceme a jakým směrem by se měla ubírat.

Jako strana jsme dostali od voličů studenou sprchu. Reflexe, kterou jsme však po jarních volbách provedli, je opravdu velmi výrazná. Styl, který jsme razili v minulosti, se ukázal jako nevhodný a do budoucna jej zásadně odmítáme. Chceme a dokážeme být moderní sociálně-demokratickou stranou, která má dlouholetou tradici, množství kvalitních lidí ve svých řadách a hlavně stále aktuální a hodnotově usazené myšlenky, které neztrácí na významu, ba právě naopak.

V centru našeho zájmu vždy byl a bude sociálně spravedlivý, rozvinutý a nezadlužený stát, jehož základem je především rodina. Mnohým se zdají být naše hodnoty neslučitelné s vývojem např. veřejných financí v době krize, nicméně opak je pravdou. K realizaci našich cílů a k podpoře našich hodnot vede cesta, na kterou se pravicoví politici vůbec bojí pomyslet – a to je realizace fungujícího sociálního státu bez tragického navyšování státního dluhu. My totiž vidíme naprosto klíčové hledání cesty z krize znovu nastartováním ekonomického růstu naší země a ne jeho útlum v době, kdy je tento růst sice již pozitivní, ale stále velmi citlivý. To jen pro příklad, jak lze realizovat podobné cíle naprosto odlišnými způsoby, s tím spojenými náklady a dopadem na životní úroveň obyvatelstva.

Naše strana je pevně zakotvena v evropském prostoru sociálně-demokratických stran. Ekonomická krize však dopadla na evropské země velmi tvrdě a sociální stát se stal synonymem pro plýtvání, zadlužování atp., s čímž se za každou cenu musí skončit. Takové myšlenky zaznívají především z úst populistických politiků, kteří pro své argumenty nabili střelivo jménem Řecko, Portugalsko atd. Ano, jistě jsou problémy v těchto zemích velmi vážné a nikdo je nezpochybňuje. Nicméně tyto země si ve svém počínání vedly opravdu nezodpovědně a trvalo to již delší dobu. Je vidět, že malé země se v době krize nedokáží o sebe postarat právě kvůli nedostatečnému vnitřnímu trhu a málo strukturovanému hospodářství. V tom je ČR stále relativně před nimi i se svým malým trhem, nicméně s různorodými segmenty hospodářství, které dokáží být konkurenceschopné a hlavně zaměstnávají lidi. Krizová období, která mají výrazný dopad do současnosti znamenají odklon od podpory veřejnosti, která byla našemu myšlenkovému proudu dopřávána po dlouhou dobu. Jsme si vědomi toho, že omezování výdajů zasáhne především sociální oblast, protože ta má jen málo lobbystů, kteří by apelovali na poslance v kuloárech Parlamentu. V tom je naše situace o to složitější. Avšak ČSSD ze svých myšlenek neustoupí a časem si získá zpět ztracené voliče, kteří uvěřili prázdným růžovým slibům o nezadlužené budoucnosti jednoho státu, kde se všichni mají dobře.

Věnujeme se práci naplno tak, jako dříve. Chceme, aby česká společnost pochopila, že náš program neznamená cestu našich veřejných rozpočtů do Řecka nebo Portugalska, ale právě naopak. Do našeho vedení si zvolíme člověka, který bude mít širokou podporu členské základny a celé české veřejnosti. Chceme do budoucna styl, který je rázný, důsledný, spravedlivý, racionální, ale také decentní, schopen reflexe a pochopitelně dialogu. Takovou Českou stranu sociálně demokratickou chtějí lidé, kterým záleží na současném i budoucím kvalitním životě. Pevně věřím, že si zvolíme správný kurz.

Váš VJ

Zpět do článků