Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

Pomluvy jsou u nás nekonečné...

03.08.2010

Před několika dny se v nejmenovaných bulvárních novinách objevila zpráva, která mě obviňovala z toho, že jsem si před několika lety na sjezdu ČSSD v Brně snažil zajistit zajímavým způsobem přízeň paní Petry Paroubkové (toho dne Kováčové).

Můj celý život je úzce spojen s filmem, herectvím, zkrátka kulturou. Naučil jsem se během něj brát řadu věcí sportovně, především jedná-li se o ty, které mají nízkou úroveň, na což se někteří v naší zemi, zdá se, specializují.

Paní Květa Kočová výrokem o tom, že jsem se kdysi pokoušel o budování s paní Petrou Paroubkou vztahy jiné, než čistě profesionální, jistou marginální mediální přízeň, avšak mě je jí spíše líto. Nemá nic jiného na práci, než šiřít lživé informace, kterých se jiní chytí a za honbou zisku dále šíří. Vzhledem k mému šťastnému rodinnému a aktivnímu politickému životu se mi zdá taková polmuva o to absurdnější a úsměvnější. Bohužel její medializace (zdůrazňuji bez jakékoliv snahy dovědět se pravdu!) rozvýřila jistou veřejnou debatu, která mou osobu poškozuje.

Chtěl bych se proto proti nařčení paní Kočové na tomto místě ohradit, jelikož se  jedná o čistý výmysl. Paní Kočové je mi opravdu líto, ale třeba za tímto stály motivy, které jsou mi utajeny. Naštěstí mám vrozený dobrý smysl pro humor... :)

Zpět do článků