Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

Je po volbách...

03.06.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR máme za sebou. Nyní náš všechny čeká zamyšlení a analýza nad aspekty, které tyto volby provázely a ovlivnily. Co je ale důležitější a znepokojivější, čeká nás období středo-pravicové vlády…

Chtěl bych však na tomto místě poděkovat všem občanům naším země, kteří přišli k volebním urnám a vyjádřili svůj názor na to, jak si přejí, aby česká politická vládní scéna vypadala a jakou politiku vykonávala. Ze všeho nejvíc bych ale rád poděkoval voličům sociální demokracie. Ať již se jedná o ty, kteří nás podporují dlouhodobě nebo ty, kteří se rozhodli na poslední chvíli. Vašich hlasů si velmi vážíme a to v podmínkách těchto voleb platí dvojnásob. Říkám to proto, jelikož se na naši stranu strhla širokospektrá štvanice, proti které se dalo jen velmi těžce bránit. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat výslovně i voličům, kteří zvolili možnost preferenčních hlasů a zaškrtli na kandidátních listinách mé jméno. Obdržel jsem přes 10% preferenčních hlasů a toho si nesmírně vážím.

Výsledek ČSSD jistě není takový, jaký jsme očekávali, který jsme potřebovali k tomu, aby se náš politický program zrealizoval. Neskrývám zklamání z toho, jak pro nás volby dopadly. Jsem přesvědčen o tom, že právě se formující středo-pravicová vláda „rozpočtové odpovědnosti“ této zemi nepřinese slibované výsledky. Důvody mám pro to následující - představitelé 2 hlavních stran této koalice seděli ve vládě, která hospodařila s největšími schodky veřejných rozpočtů v dějinách Česka i Československa. Zvláště nehorázné je to z té perspektivy, že hlavním volebním sloganem ODS před volbami 2006 byl právě deficit veřejných financí. Výsledky této vlády však byly nakonec zoufalé a její činnost poškodila naši zemi na několik let. Velké většině občanů se díky Julínkovým a Kalouskovým „reformám“ výrazně snížila životní úroveň. Pochopitelně nehovořím o vysokopříjmových skupinách obyvatel, ale o těch na opačném pólu příjmového spektra. Bohatým se díky těmto „reformám“ životní standard naopak zvýšil a vedlejším produktem hájení zájmů bohatých byl výpadek příjmů do státní kasy ve výši několika desítek miliard.

Dalším důvodem je předpoklad, že středo-pravá vláda bude se schodkem veřejného rozpočtu na základě principů, které se nacházejí v jejich programech, bojovat jen velmi těžko. Mluvím především o principech rovné daně, která je v současné ekonomicko-fiskální situaci naprosto zničující. Věc, kterou vyspělé země Evropy již pochopily dávno – a to že nejbohatší musí být finančně solidárnější než ti chudí a musí přispívat větším podílem na zachování úrovně a rozvoji společnosti, občané České republiky považují za nepřípustné či zvrácené. Ti, kteří si tuto skutečnost neuvědomili nebo kteří ji nepochopili, budou velmi nemile překvapeni tím, co nám pánové Nečasové a Schwarzenbergové přichystají. Snižování dluhu totiž je možné několika způsoby. Vláda bude volit cestu šetření na lidech. Omezování sociálních výdajů, placené zdravotnictví, placené školství, snižování platů státním zaměstnancům atd. při zachování rovné daně, což je velmi výrazná mezera v příjmech do státní kasy. Bohužel se tyto „reformy“ dotknou především sociálně nejslabších – důchodců, samoživitelek, nezaměstnaných a dalších. Vážení přátelé, upřímně vám chci sdělit, že se obávám toho, jaké dopady rozhodnutí budoucí vlády na normální lidi této země budou mít. Naše strana před tímto vývojem varovala, ale evidentně mnohým ještě není tak špatně, aby volili rozumná řešení nebo například přišli k volbám. Svoje zamyšlení bych rád uzavřel výrokem – každá země má takovou vlády, jakou si zaslouží. Za naši zemi a Jihočechy budu v Parlamentu bojovat se vší silou a budu se snažit nedopustit, aby nehorázná řešení prošla hlasovací místností dále. Buďte si jisti tím, jsem na straně lidí – na vaší straně!

Zpět do článků