Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

Točna v Českém Krumlově zůstává

17.09.2009

Otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku zůstane na svém místě přinejmenším do roku 2015.

Poslanec Vítězslav Jandák se ve středu 16. září zúčastnil jednání u kulatého stolu v Českém Krumlově. Na programu byl jediný bod - osud otáčivého hlediště ve zdejší zámecké zahradě. Jednání, kterého se zúčastnil ministr kultury, zástupce města Český Krumlov a České Budějovice, Jihočeského kraje, Jihočeského divadla, Národního památkového ústavu a další, považuje za dobré a prospěšné. Nicméně, projektu stavby zcela nové točny příliš šancí Jandák nedává.

„Jsem rád, že se uskutečnilo konečně jednání na úrovni všech dotčených stran a že nám všem (alespoň většině) jde o stejnou věc a sice – otáčivé hlediště zachovat. Skeptický jsem ale v otázce, zda postavit zcela novou točnu, posunutou o zhruba 50 metrů dál. Co se tím vlastně vyřeší? Jen možná některé stavební firmy dostanou skvělou zakázku a možná z toho budou těžit i někteří další. Pro točnu jako takovou, ani pro Krumlov to nebude mít víceméně žádný další význam. Navíc v současné době hospodářské krize, v době, kdy v ČR máme další desítky památek, do kterých zatéká, které se bortí, vidím sumu půl miliardy korun na stavbu nové točny jako nereálnou. Pokud by se i podařily získat finance z EU, pak bude velmi obtížné stávající zařízení, které mimochodem slouží zatím velmi dobře, demontovat a o padesát metrů dál stavět nové hlediště. Jen stavební provoz v zámecké zahradě by možná způsobil likvidaci části tohoto skvostu. Spočítali jsme , že by se zde musela prostřídat zhruba tisícovka nákladních aut v případě, že by se stávající zařízení rušilo a stavělo nové. To by byl skutečně devastační zásah do zahrady, ne točna samotná, která Krumlov proslavila,“ podotkl poslanec Vítězslav Jandák.

Jako schůdnější vidí proto rekonstrukci stávajícího zařízení na původním místě, například formou zajíždějící konstrukce, která by byla vysunuta nad terén jen v době, kdy se zde hraje divadlo. „Tyto projekty byly již vytvořeny. Stejně tak jako zákon o mecenášství, který právě měl řešit realizaci podobných projektů. Tyto projekty jsem nechal připravit v době, kdy jsem byl ministrem kultury. Dnes se dozvídám, že na ministerstvu kultury nejsou. Kam se poděly, je pro mne záhadou. Po mně se v úřadu vystřídalo dalších pět lidí,“ zdůraznil poslanec.

Sám je přesvědčen, že než investovat stamiliony korun do stavby nového hlediště o 50 metrů dále, lépe by bylo vyvíjet úsilí na rekonstrukci stávajícího zařízení.

 „Až budeme na finanční úrovni Arabských emirátů či jiné finančně velmi úspěšné země, pak prosím. Zatím jsou ale jiné památky, do kterých je potřeba pumpovat prostředky. Zároveň si nemyslím, že by UNESCO bylo tak nelidské a nechápavé, že by nebylo možné se dohodnout a udělat kompromis, aby se mohla točna na stávajícím místě zachovat. Myslím si, že než vysílat do UNESCA různé posly, překladatele, zprostředkovatele či dopisy, daleko lepší řešení vidím v tom, aby se osobně ministr kultury v tomto angažoval a začal osobně jednání o osudu tohoto skvostu, této tradice, kterou navštěvuje ročně 50 000 diváků. Myslím si, že právě otáčivé hlediště si tuto pozornost zaslouží,“ říká Jandák.

Jandák také zhodnotil „přínos“ zámecké zahrady pro běžné turisty. „Když jsme dnes procházeli touto nádhernou zahradou, o které ale památkáři tak rádi tvrdí, že ji otáčko hyzdí, napočítali jsme 16 turistů. Ano, v době mimo hlavní turistickou sezónu. Kolik lidí by sem asi zavítalo, kdyby zde točna nebyla? Znovu opakuji, takto nádherných zahrad máme u nás několik, v Evropě ještě více, otáčko máme skutečně jen jedno. A o tom to celé je! Z dnešního jednání jsem odjížděl s dobrým pocitem. Nicméně, je potřeba dál jednat a zvažovat všechna pro a proti. Možná by stálo za to, víc než památkáře a různé „zainteresované“ dobrodince, kteří tak strašně naříkají, že točna hyzdí vzhled, nechat promluvit veřejnost. Tu veřejnost, která chodí na představení, která jezdí do Krumlova právě i kvůli hledišti. Protože rčení: Hlas lidu, hlas Boží – stále platí,“ míní herec a politik Vítězslav Jandák.

Zpět do článků