Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

Zahájení výstavy umělců srbské menšiny

01.11.2011

Je mi opravdu velkou ctí, že mi bylo svěřeno zahájení výstavy umělců srbské menšiny, organizované Sdružením sv. Sáva, která je pořádána v rámci 5. dnů srbské kultury v Praze.

O blízkých a přátelských vztazích našich dvou národů toho bylo řečeno a napsáno tolik, že by moje slova na toto téma byla zbytečná, i kdyby byla sebevíce vřelá.

 

Navíc vy všichni, kteří byli na zahájení dnů srbské kultury přítomni, se přišli především potěšit své oko obrazy Nataši Nenadovič, Margity Zmijanovič, Renáty Cekovič, Predraga Pedji Djakoviče a Predrag-Dragana Novakoviče, a ne poslouchat projevy někdejšího ministra kultury. Přesto mi dovolte, abych vyjádřil potěšení z atmosféry, která na mne dýchla, když jsem dostal pozvánku na tuto vernisáž. Jsem přesvědčen, že návěštěvníky  všechna vystavená díla osloví a vyvolají nich libé a příjemné pocity. V dnešní uspěchané, ustarané a nervózní době je jistě dobře, můžeme-li se na chvilku zastavit, zamyslet a nechat na sebe působit barvy a tvary, jež jsou dílem umělecké inspirace pětice jmenovaných umělců.

 

Přeji všem návštěvníkům a opravdu silný umělecký zážitek, umocněný o radost z přátelství, které sahá přes rozdílnost jazyků a národností opravdu od srdce k srdci.

Zpět do článků