Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

Vystoupení předsedy vlády České republiky k vysvětlení okolností zásahu Vojenské policie v České televizi - stenozáznam

15.03.2011

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedkyně, myslel jsem si, že mám přeci jenom silný hlas, ale přesto děkuji. Aby bylo jasno, navrhuji tedy zařazení nového bodu, a to vystoupení předsedy vlády České republiky k ysvětlení okolností zásahu Vojenské policie v České televizi v pátek minulý týden.

Aby bylo ještě jasněji. Komunistická strana Čech a Moravy má, a my jsme přesvědčeni o tom, že právem, řadu výhrad k České televizi. K obsahu, k plnění zákona, k vyváženosti, k rovnosti přístupu a tak dále a tak dále. Ty výhrady dostatečně silně vždycky prezentujeme, když se projednávají zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření veřejnoprávních médií. To není o obsahu vysílání. To není o tom, že by se komunisté zastávali televize jako takové. To je o tom, že se zde komunisté zastávají práva. Že se zde komunisté zastávají zákona a že se zde prostě zastáváme toho, že Česká televize je občany z koncesionářských poplatků placenou veřejnoprávní institucí, pro kterou, mimo jiné, také platí zákony, které chrání informační zdroje novinářů, chrání celé to prostředí natolik, aby se mohlo alespoň občas říkat, že žijeme i v mediálním demokratickém prostředí. Sama vláda prostřednictvím zásahu Vojenské policie právě tuto pravdu, která je jinak vyhlašována ze všech stran, docela dost silně zpochybnila. My nechceme nic jiného, než slyšet věrohodné vysvětlení, za jakých okolností a proč se to stalo, a věřím tomu, že i čeští občané, občané České republiky, pak přestanou v některých krocích vlády spatřovat spíše než snahu dobrat se zákona snahu zastrašit, umlčet všechny, kdo mají jiný názor, zastrašit média, která píšou či vysílají jinak, než je oficiální linie.
Já prosím všechny, a zejména ty, kteří se v bezprostředním nárazu té informace i veřejně prostřednictvím médií vyjadřovali, že jde o nepřijatelnou věc, že jde o... já nevím co všechno, gangsterismus a tak podobně, aby zvážili také to, že chtějí slyšet to vysvětlení a že tento můj návrh na zařazení nového bodu podpoří.
Navrhuji, aby tento bod byl zařazen zítra ráno před ostatní pevně zařazené body. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM).
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Vítězslav Jandák, po něm pan poslanec Vojtěch Filip.
(14.20 hodin)
 Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych se rád připojil k předřečníkovi a rád bych za náš klub požádal, aby byl zařazen bod, kdy by nás ministr obrany informoval o ozbrojeném zásahu v české veřejnoprávní televizi. Já bych k tomu dodal vtipně: popravdě - protože já jsem byl bohužel přítomen celému zásahu.
Já jen na dokreslení situace, že možná už jsme zvyklí na ten catch as catch can, který se tu hraje v téhle zemi, ale lidé trošku na západ od Aše jsou trochu v šoku. Já jsem dostal včera velmi zajímavou esemesku od jednoho režiséra z Německa. Je krátká, já si vám ji dovolím přečíst: Slávku, člověk je den mimo republiku, a už přepadnou ubohou televizi. To je neslýchané! To se stalo v padesátých letech v Hamburku. Policie neozbrojena - tady měli všichni samopaly - pronikla do redakce Spieglu, a odstoupil kancléř Adenauer, ale to byl slušný člověk. Tady se to řítí do horthyovského polofašismu před válkou, ale vládě to zřejmě nevadí. Jsem rád, že jsi u toho byl. S úctou atd. Děkuju.
Takže to je jenom na dokreslení, že to zajímá i naše sousedy a členy Evropské unie. Děkuji vám.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, pane poslanče, ještě vás požádám, abyste řekl, na kdy navrhujete zařadit tento bod.
Poslanec Vítězslav Jandák: Já by co nejdřív, paní předsedkyně (ohlas v sále), pokud možno, kdyby to šlo za pět minut, jako první bod dnes.

Děkuji vám za tu laskavost. (Potlesk.)

Zpět do článků