Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

S kým jdete, mistři kultury? aneb pomalé umírání lepší než náhlá smrt …?

07.04.2011

Nejprve fakta. V polovině února se ekonomičtí ministři vládních stran dohodli na tom, aby od příštího roku byla sjednocena DPH a zvýšena na 20 procent. Zvýšené příjmy ze sjednocené DPH měly být použity k financování důchodové reformy. Výjimkou měly být pouze některé základní potraviny.

Svaz nakladatelů a knihkupců rychle pochopil nebezpečí, které by se v tomto rozhodnutí projevilo na knižním trhu, a proto přišel s petici na protest proti tomuto záměru. Vzhledem k tomu, že plánované zvýšení DPH na knihy by silně postihlo i oblast knihovnictví, připojil se k ní i Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Pod výzvu na obranu knih, tedy požadavek, aby byly knihy vyjmuty z vládou chystaného sjednocení daně z přidané hodnoty (DPH), se během tří týdnů podařilo získat přes 100.000 podpisů.

Pozoruhodná byla ovšem reakce ministra kultury Jiřího Bessera (za TOP 09 s podporou starostů), který sice uvedl, že podporuje nezvyšování cen knih, protože je z titulu své funkce zodpovědný za rozvoj kultury, na druhou stranu však nesouhlasí s žádnými výjimkami, které podle něho vedou ke zvýšené byrokracii. „Dovedu si představit DPH ve výši 16 až 18 procent, boj za knihy vnímám ze širšího hlediska než ti, kterým jde o jistou míru zisku," řekl a dodal, že k udržení cen knih je potřeba hledat finanční rezervy například v jejich distribuci a tisku. Podnikatelé se podle ministra musí na změnu připravit. "Není to rána z čistého nebe, všichni se ve svém businessu i ve svém konání na ministerstvu na tyto kroky a úpravy můžeme připravit."

Knihkupci, knihovníci, ale i spisovatelé přišli se žádostí o podpis pod tuto výzvu také za mnou. Pozoruhodné pro mne bylo, že mezi iniciátory petice jsem nalezl mnohá jména z těch, kteří se do mne ještě jako ministra s chutí strefovali, naznačovali, že jsem kulturní barbar a před volbami do Sněmovny v minulém roce dávali jednoznačně najevo, že jestli někoho nebudou volit, bude to ČSSD. Nechtěl jsem být zbytečně škodolibý, ale nemohl jsem se nezeptat: Koho jste tedy volili, drazí pánové, když vám sociální demokracie nebyla dost dobrá? Pravici? A to jste netušili, co na vás chystá? Vždyť se s tím současné pravicové vládní strany a především ministr financí Kalousek nikterak netajili! Každá země má prý vládu, jakou si zaslouží, a koho jste si zvolili, toho tu máte.

Pár čísel: ve většině  zemí EU je DPH na knihy pod deseti procenty. Tuto hranici překračuje jen Slovensko (19%), v budoucnu Česko a na pomyslné špici stojí Dánsko (25% !), které ovšem tuto daň nahrazuje širokým spektrem nejrůznějších kompenzací a výrazně od sebe odděluje knižní trh zábavně-komerční od vzdělávání, náročné krásné literatury atd. Ve čtyřech zemích je DPH na knihy dokonce nula procentní !!!

Pamatujete se ještě na rozkošný francouzský film Knoflíková válka? „Kdyby sem to byl věděl, tak bysem sem nechodil …“ To ovšem může s pláčem na krajíčku říkat malý nedospělý kluk, ale neměli by to po něm opakovat dospělí a životem zkušení lidé. Nicméně jsem přeci jen zauvažoval o tom, jestli bych ty

Knižní naivy neměl přeci jen vzít na milost.

Neměl. Nejprve pláč a skřípění zubů. Pak přijde ministr kultury a s neodolatelným úsměvem a přesvědčivostí sobě vlastní prohlásí: „dosáhl jsem úspěchu. DPH na knihy nebude dvacet procent, ale v příštím roce jen čtrnáct a další rok sedmnáct a půl.“

Nevěřil jsem vlastním uším. Předně: tato změna není úspěchem ministra kultury. Zmiňovaná úprava postihne DPH ve všech resortech a činnostech. Takže jaképak vítězství pro kulturu, že? Za druhé: ve svém důsledku nejde o ni jiného, než o tak zvanou „pomalou smrt“. První rok zlikviduje plánované zvýšení tu vyloženě neziskovou a nekomerční skupinu (třeba odborné a vzdělávací publikace), druhý rok přijde na řadu kupříkladu literatura pro děti a s jistými problémy si s tím poradí červená knihovna, sentimentální romány pro služky a detektivky. To přeci nemůže ministr kultury myslet vážně, napadlo mne?

Myslí. A spisovatelská, knihovnická a knihkupecká fronta až na výjimky mlčí. Ministr přeci jejich volání vyslyšel a zvýšení DPH na dvacet procent zřejmě vlastním tělem zabránil.

Takže platí: komu není rady, tomu není pomoci. Zřejmě většina z původně křičících doufá, že si to pravicová vláda ještě rozmyslí a nebo že se rozpadne ještě dřív, než stačí svoje nekulturní nápady realizovat.

Pánové a dámy, ubezpečuji vás, nerozmyslí. Jen jste zase jednou skočili na lep. Takže až zase přijdete za mnou a mými přáteli se žádostí o podporu (podpisovou nebo finanční, to teď vyjde na stejno), budu se vás muset zeptat slovy Maxima Gorkého: s kým jdete, mistři kultury? A pokud jste si vybrali a zvolili dle svého srdce, potom neplačte a nestěžujte si.

Zpět do článků