Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

BLOG

Vystoupení ve Sněmovně

17.07.2013

Z jednání o rozpuštění Poslanecké sněmovny: "Milý Mirku Kalousku, já myslím, že to oslovení si po 23 letech, co se známe, mohu dovolit. Zdánlivě to byl projev státnický, zvonku to tak vyzeralo. Ale chci se tě zeptat na jednu věc. Ten chlív, který jste tu zavedli za sedm let, tomu říkáš demokracie?! Děkuji. Nechci!"

Přepis z jednání v Poslanecké sněmovně..

 

Poslanec Miroslav Kalousek: TOP 09 si vsadila na to, že to zvládne a musí to zvládnout právě tato Sněmovna. A nejenom pro důvěru v nás a v naše kolegy, ale také z hlediska časových priorit, co musíme udělat dříve a co musíme udělat později. Jakýkoliv předvolební boj, a koneckonců k tomu je především tato Sněmovna určena, jakýkoliv předvolební boj je především střetem idejí a střetem argumentů. A budoucí vláda a budoucí moc vychází z vítězství tohoto střetu. To ale bohužel není aktualita těchto dnů a týdnů. Aktualita těchto dnů a týdnů je úplně jiný střet. Je to střet mezi institucemi, střet mezi Sněmovnou a jejími pravomocemi a mezi mocichtivým prezidentem republiky, který je přesvědčen, že ústavní zvyklosti jsou idiotské, že je nemusí respektovat, a který si sám pro sebe chce uzurpovat velkou část pravomocí Poslanecké sněmovny a potažmo i vlády. To je teď ten aktuální střet. Nikdo z nás si ho pravděpodobně nepřál. Ale je to skutečnost a je-li to skutečnost, tak tu skutečnost přijměme a ten střet smeťme tady a teď.

TOP 09 si vsadila na to, že je toho tato Sněmovna schopná. Proto je přesvědčená, že musíme svést nejdřív tento spor, abychom se potom mohli věnovat předvolebnímu střetu idejí s jistotou, že z tohoto střetu vyjde vítěz a ten vítěz, ať to bude kdokoliv, bude také respektován.

Vy si zase můžete vsadit na TOP 09, že my nikdy neřekneme, že ústavní zvyklosti jsou idiotské, že nikdy neřekneme, že lepší než vláda sociální demokracie bude jakákoliv parta sesbíraná na chodníku. Že budeme vždycky respektovat výsledky demokratických voleb, že spolu s vámi, budete-li si to přát, a já bych si velmi přál, aby tomu tak bylo, spolu s vámi uděláme úplně všechno pro to, abychom ubránili principy masarykovské parlamentní demokracie. Všechno ostatní je cesta k autokratickému systému nebo putinovskému systému, rozhodně cesta k systému, který se bude vyznačovat tím, že tak či onak omezí část lidských svobod.

Přeji nám všem svobodnou, hrdou mysl, přeji nám neustrašenost, přeji nám, abychom nechytračili, abychom nechytračili ani v koalici a už vůbec ne vnitrostranicky, a především abychom si podrželi úctu k ústavním tradicím a k této instituci a k její úloze v ústavním systému. Pokud si toto podrží většina z nás, tak predátor parlamentních pravomocí nemá šanci, i kdyby mu po boku nestál jeden Lukoil, ale klidně tři Lukoily. Pak tato Sněmovna uhájí parlamentní systém, parlamentní tradice a parlamentní zvyklosti. Pak nám bude ctí svést ten střet idejí, ten předvolební boj, a budeme-li v něm poraženi, budeme respektovat vítěze. Bude nám opravdu ctí, kolegové. Ale teď máme spoustu společné práce - a to je uhájení úlohy Poslanecké sněmovny v našem ústavním systému.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Mám zde tři faktické poznámky. Po těchto třech faktických poznámkách poprosím předsedu vlády, aby svůj tým představil, ale nejprve tři faktické poznámky, které reagují na to, co bylo řečeno. Pan poslanec Jandák, poté pan poslanec Hašek, poté pan poslanec Foldyna. Prosím. Pan poslanec Jandák faktická poznámka.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, paní předsedající.

Milý Mirku Kalousku, já myslím, že to oslovení si po 23 letech, co se známe, mohu dovolit. Zdánlivě to byl projev státnický, zvonku to tak vyzeralo. Ale chci se tě zeptat na jednu věc. Ten chlív, který jste tu zavedli za sedm let, tomu říkáš demokracie?! Děkuji. Nechci!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nebudu tak osobní jako kolega Jandák, ale přesto... dovolte mi, abych shrnul jen velmi krátce to, co jsme tu slyšeli z úst pana bývalého ministra financí Miroslava Kalouska: Bojíme se nových voleb a strašně chceme zpátky. Víc než si myslíte.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Foldyna, faktická poznámka.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, paní předsedající. Vládo, moji kolegové, já si myslím, že ten Masaryk se musel v Lánech několikrát otočit v hrobě, když ho tady citujete, zejména strana TOP 09, jejíž představitelé jezdí do Rakouska vyprávět nesmysly o nacismu a Gottwaldovi. To jsou prostě takové hrubé demagogické lži, které vy tady používáte, že prostě se člověk musí aspoň tou poznámkou proti tomu ohradit. Já si myslím, že byste toho Masaryka měli nechat ležet.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byly faktické poznámky. Nyní prosím předsedu vlády Jiřího Rusnoka, aby Poslanecké sněmovně představil svůj vládní tým. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za příležitost vás pozdravit a dovolím si představit svůj tým. Poprosím kolegy, aby vstali.

Začnu dámou. Paní Marie Benešová, ministryně spravedlnosti. Pokračuji místopředsedy. První místopředseda vlády ministr financí pan Jan Fischer (tlučení do lavic), první místopředseda vlády a ministr vnitra pan Martin Pecina. Budu pokračovat vlevo. Ministr obrany pan Vlastimil Picek, ministr dopravy pan Zdeněk Žák, ministr zdravotnictví pan Martin Holcát, ministr životního prostředí pan Tomáš Jan Podivínský, ministr pro místní rozvoj pan František Lukl. Doleva. Ministr zahraničí pan Jan Kohout, ministr průmysl a obchodu pan Jiří Cienciala, ministr práce a sociálních věcí pan František Koníček, ministr zemědělství pan Miroslav Toman a naposled ministr školství pan Dalibor Štys.

Děkuji vám. Přeji vám hezký den.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji pane předsedo vlády za toto představení. (Potlesk.)

Prosím, aby se ujal slova další z přihlášených řečníků s přednostním právem. Žádám o slovo pana poslance Víta Bártu. Uvedu další řečníky. Poté bude mluvit pan poslanec Vojtěch Filip, pan poslanec Bohuslav Sobotka, paní poslankyně Karolína Peake, pan místopředseda Lubomír Zaorálek. V tomto pořadí přednostní práva, potom jsou řádné přihlášky. Pan poslanec Vít Bárta. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi nejprve jménem Věcí veřejných zdůraznit, že poslanci Věcí veřejných jsou přítomni v plném počtu a všichni do jednoho jsou připraveni hlasovat o rozpuštění Poslanecké sněmovny, které jednoznačně Věci veřejné podporují.

Dovolte mi dále promluvit, požádat jednotlivé politické strany a jejich poslance, kteří se staví proti rozpuštění Poslanecké sněmovny, jim připomenout z jejich programu, z jejich jednání, z jejich výroků, proč by měli svůj názor změnit a proč by měli hlasovat o rozpuštění Poslanecké sněmovny. Nelze než začít nikoliv ODS, ale TOP 09. ***

 

Zpět do blogu